امروز پنجشنبه 02 بهمن 1399
ahvazmanagement.cloob24.com
0

کاربرد حروف تعریف (a,an,the) در انگلیسی

در این مقاله می خواهیم در مورد حروف تعریف(articles) در زبان انگلیسی که شامل (a,an,the) می شود و همچنین کاربرد آنها در موارد مختلف , صحبت کنیم.

حروف تعریف(articles) به دو دسته تقسیم می شوند:

1-حرف تعریف معین the

2-حرف تعریف نامعینa,an

اگر اسمی برای شنونده معلوم یا معین نباشد ,قبل از آن درصورتی که مفرد و قابل شمارش باشد از a,an و درصورتی که جمع یا غیر قابل شمارش باشد از some استفاده می کنیم. ولی برای اسمی که برای شنونده معلوم یا معین باشد قبل از آن چه قابل شمارش چه غیرقابل شمارش ,چه جمع باشد چه مفرد, از حرف تعریف the استفاده می کنیم.

مثال:

he bought a car. the care is blue

همانطور که مشخص است کلمه car در جمله اول نامعین است, ولی در جمله دوم که تکرار شده است معین می باشد.

نکته: اگر کلمه ای با حروف صدادار(a,e,i,o,u) شروع شود از an استفاده می شود

مانند:

an apple, an elephant, an issue, an orange

اما در سایر موارد کلماتی که با حروفی غیر از موارد ذکر شده شروع شود از a استفاده می کنیم.

مثال:

a stamp, a desk, a TV, a cup, a book

حرف تعریف the:

the در موارد زیر به کار برده می شود:

1-همانطور که گفته شد قبل از کلمات معلوم و معین و یا کلماتی که قبلا در متن ذکر شد استفاده می شود

Please close the door

I like the clothes you gave me

2-اشاره به پدیده های طبیعی

The nights get shorter in the summer

The wind is blowing so hard

3-قبل از اسامی خاص

Praise the Lord

The Columbia River is near here

4-قبل از اسامی اعضای خانواده

This medicine was invented by the Smiths

I invited the Bakers for dinner

5-قبل از دوره های زمانی مختلف

This song was very popular in the 1980s

I was very naïve in the past

6-با کشورهایی که بیش از یک کلمه هستند

the united state the united kingdom

7-قبل از نام شهر ها و کشورها

the Congo the Netherlands the high street the London

8-با رشته کوه های مختلف

the rocky mountain the Andes

9-با اقیانوس ها, دریاها, رودخانه ها , دره ها, جنگل ها و صحراها

the great lakes the Atlantic ocean the Caspian sea the Persian gulf

10- قبل از زمین, ماه و خورشید

the sun the earth the moon

11-قبل از اعداد ترتیبی

the second floor the first world war the fourth chapter

12-قبل از اسامی روزنامه ها, کتب و مجلات معروف

the new York times the Newsweek the Washington post the guardian

13-قبل از صفات عالی

the most beautiful one the most intelligent student

حروف تعریف a,an:

مواردی که ار حروف تعریف نامعین a و an استفاده می کنیم

1-قبل از اسامی نامعین استفاده می شود.

a pencil an orange a book

2-قبل از برخی ار اعداد یا واحدهای شمارش

a thousand a dozen a gallon

3-بعد از half

half an hour half a day half a year

4-با عبارات قیدی درباره مقدار یا کمیت

I felt a bit depressed

5-همراه با برخی از بیماری ها

a cold a fever a headache a cough

6- با اسامی حرفه ها و مشاغل

i am a doctor you are a teacher

7-همراه با صفات یا اسامی ای که به کسی نسبت داده می شود

she is a liar you are a fool he was a thief my father is my hero

8-همراه با برخی از اصطلاحات و عبارات

it is a pity to make a mistake to have a good time to keep an eye on to be in a hurry

to make an attempt to keep as a secret to take a seat to have a stomachache

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه